Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Miljö- och kvalitetspolicy

Elvacos affärsidé är sälja produkter och tjänster för att mäta energi och vatten så att våra kunder ska kunna fatta korrekta beslut för att optimera sina verksamheter. Vi verkar i Sverige, Europa och övriga världen. Våra kunder verkar främst inom elnät, fastighet och fjärrvärme. 

 

Vårt miljöarbete 

Vi strävar kontinuerligt efter sätt att minska och hushålla med våra resurser i verksamheten i syfte att förbättra den totala miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter. Det gör vi genom att: 

  • Utsläppen av växthusgaser från våra transporter ska minska. Vi samordnar resor och leveranser när det är möjligt och utnyttjar modern teknik för att ersätta vissa fysiska möten.
  • Avfall ska sorteras enligt våra rutiner, vi försöker minimera att avfall uppkommer och återanvänder det vi kan.
  • Vi ställer krav på våra underleverantörer ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv. Betydande och/eller företagskritiska underleverantörer ska vara certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 eller ha motsvarande ledningssystem.
  • Vårt utvecklingsarbete ska utgå från ett livscykelperspektiv, i de fall det är möjligt att välja ingående komponenter som har en lägre miljöpåverkan.

 

Vårt kvalitetsarbete 

Kortfattat kan vårt kvalitetsarbete sammanfattas att vi ska leverera de produkter och tjänster som våra kunder beställt i den tid kunden önskat och vi bekräftat.

Våra processer följs upp regelbundet för att kontrollera att vi lever upp till kraven; våra egna interna och våra kunders krav.

Vi har ett aktivt arbete för att hantera ständiga förbättringar och på så vis dokumentera erfarenheter från hela företaget i syfte att ständigt bli bättre. Samtliga avvikelser och förbättringar samlas i ett system för effektivare hantering, åtgärd och uppföljning.

Självklart följer vi gällande lagar, förordningar och andra relevanta krav.

Visa pdf-version