Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss! Att vara en pålitlig partner inkluderar alla aspekter av din verksamhet. All information som du tillhandahåller till Elvaco hanteras säkert i våra system. Vi säljer inte insamlad information till tredje part och därmed kan du känna dig helt trygg om du bestämmer dig för att lämna dina personuppgifter till oss genom att kontakta oss. 

För att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och för att de som anförtror oss sina personuppgifter (till exempel våra kunder, leverantörer och anställda) ska förbli lojala strävar vi alltid efter att respektera våra registrerade personers integritet i enlighet med Latours integritetspolicy och vår egen informationssäkerhetspolicy.

  • Elvaco kommer att arbeta efter principen om dataminimering, och vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.
  • Inga personuppgifter kommer att behandlas utan ett förtydligat syfte.
  • Elvaco behandlar eller lagrar endast personuppgifter så länge det finns ett syfte med uppgifterna eller till exempel när det finns lagliga krav på lagring av personuppgifter.
  • Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU / EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Uppgifterna som samlas in och lagras används uteslutande av Elvaco, förutom i följande fall där vi kan skicka informationen till tredje part:
    • När det krävs enligt lag
    • För att kunna erbjuda tjänster som är kopplade till denna webbplats eller dess funktioner, såsom nyhetsbrev, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster.
    • Information som samlas in från cookies som är inställda på din enhet och som kvalificerar sig som personuppgifter (information om IP-adressen) kommer att behandlas av Albacross, ett företag som erbjuder ”lead identifiering” och annonsinriktningstjänster med kontor i Stockholm och Krakow. För fullständig information om deras behandling av personuppgifter, se Albacross integritetspolicy. Privacy Policy.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om vår datasäkerhet, GDPR eller för att utöva dina rättigheter att rätta till eller radera personuppgifter som vi lagrar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

 

Kontakt

Jonas Dahl
Data Protection Contact
Elvaco AB
GDPR@elvaco.se

Tomas Löf
Data Protection Manager
Latour Industries AB
tomas.lof@latourindustries.se