Logged in as

Elvaco-produkter överensstämmer med UKCA

Elvaco-produkter överensstämmer med UKCA

För att hålla våra produkter säljbara på den brittiska marknaden har vi nu UKCA-certifierat huvuddelen av vår produktportfölj.

Den nya certifieringen gäller våra M-Bus Metering Gateways, Extenders, M-Bus masters och Mätarkommunikationsmoduler. Kontakta oss gärna för mer information!

Back to archive