Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Avfallshantering - ett steg mot minskad miljöpåverkan

Avfallshantering - ett steg mot minskad miljöpåverkan

På Elvaco tar vi producentansvar i enlighet med EU-direktivet WEEE

Från och med 2022 är vi en ansluten partner till EL-Kretsen, ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem för att säkerställa att elektronik som släpps ut på marknaden samlas in och återvinns i slutet av sin livscykel. Vi erbjuder också våra kunder att kostnadsfritt lämna in uttjänta produkter för återvinning. Allt verksamhetsavfall sorteras och omhändertas i enlighet med miljö- och lagstadgade standarder. Farligt avfall som elektronik och batterier transporteras alltid på ett säkert sätt till certifierade anläggningar för avfallshantering där de behandlas. 

 

FAKTARUTA

Mängden avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (allmänt känt som WEEE eller e-avfall) som genereras varje år i EU ökar snabbt. Det är nu en av de snabbast växande avfallsströmmarna. Den senaste statistiken från Eurostat visar att 10,5 kg e-avfall samlas in i genomsnitt per person i EU (inklusive Norge, Lichtenstein och Island). Frankrike ligger på 6:e plats med 12,98 kg/person och Norge är bäst i klassen med 19,96 kg/person. 

Källa: Europeiska kommissionen: Europeiska kommissionen

 

 

Källa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment

Back to archive