Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Affärsetik för att säkerställa finansiell hållbarhet

Affärsetik för att säkerställa finansiell hållbarhet

Ekonomisk tillväxt och lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla verksamheten och öka möjligheterna att uppnå en långsiktig hållbar utveckling.

Genom Elvacos uppförandekod säkerställer vi att verksamheten bedrivs i enlighet med höga professionella, etiska och ansvarsfulla standarder.

 

Medarbetare

Våra medarbetare ska agera som förebilder och bedriva verksamheten med integritet och högsta etiska standard i alla situationer. Som framgår i Elvacos antikorruptionspolicy har vi nolltolerans när det gäller korruption och oetiskt beteende. Alla Elvacos medarbetare får utbildning i antikorruption samt uppförandekod och är välinformerade om de lagar och förordningar som är relevanta för deras yrkesroll.

 

Leverantörer

På Elvaco utvärderas och väljs leverantörer noggrant ur ett miljömässigt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi förväntar oss av våra leverantörer att de upprätthåller samma nivå av affärsetik som Elvaco, och att de arbetar i enlighet med normer för miljö och mänskliga rättigheter. Elvaco genomför årliga revisioner av strategiska leverantörer, och vi kräver efterlevnad av Elvacos uppförandekod, som är en central del av leverantörsavtalet.

 

Uppförandekod för partners

Elvaco har ett nätverk av partners som levererar våra produkter och arbetar nära våra slutkunder. Därför spelar de en viktig roll för att upprätthålla kundnöjdheten och den nivå av affärsetik som Elvaco kräver. För att hantera detta har vi implementerat ett partnerprogram med ett avtal som fastställer arbetssätten och kräver en underteckning och efterlevnad av vår uppförandekod för partner.

 

Samhälle

På Elvaco strävar vi efter att ha en positiv inverkan på det samhälle och den värld vi lever i. Våra produkter ska alltid bidra till en mer hållbar värld, och vi gör vårt yttersta för att säkerställa hållbarhet och etiska affärsmetoder i hela vår leveranskedja. Genom att vara stolta över det vi gör, bedriva verksamheten med ärlighet och integritet samt ta lagar och förordningar på allvar är vi övertygade om att Elvaco kan bidra till en mer hållbar utveckling.

 

Back to archive