Logged in as

NYHETER

Information om End of Life

Information om End of Life

Som en del av vår pågående produktutveckling och process inom produktlivscykel anpassar vi vår produktportfölj och meddelar att följande produkter kommer att upphöra:

Information om global brist på halvledare

Information om global brist på halvledare

Covid-19-pandemin skapar en global brist på halvledare och datachip. Med denna information vill vi ge en uppdatering av situationen och hur den globala bristen på halvledare och chip påverkar våra kunder.