Logged in as

Hur Netz Leipzig GmbH uppfyller de juridiska kraven för fjärravläsning

Den här fallstudien visar hur en modern nätverksoperatör med stor framgång integrerade trådlös M-Bus i sin verksamhet.

 

Sammanfattning
Netz Leipzig GmbH är ett helägt dotterbolag till Stadtwerke Leipzig GmbH och driver el-, gas- och fjärrvärmenätet i Leipzig.

Utmaning
Netz Leipzig GmbH ställdes inför nya utmaningar efter ändringen av EU:s energieffektivitetsdirektiv och ikraftträdandet av den tyska lagen om drift av mätpunkter (MsBG). Lagen gör det obligatoriskt att installera smarta mätsystem för konsumenter vars årsförbrukning överstiger 6 000 kWh. Utmaningen var tvådelad och innebar att 1. utveckla en infrastruktur som uppfyller kraven för fjärravläsning på teknisk nivå; och 2. tillhandahålla och visualisera data för kunder. Dessutom måste kraven i den tyska förordningen om förbrukning och fakturering av fjärrvärme eller fjärrkyla (FFVAV) också uppfyllas.

Lösning
Både när det kommer till mjuk- och hårdvara var det tydligt att intelligenta gateways med trådlösa M-Bus-mätare var svaret. Den kompakta och nätta designen på gatewaykapslingen var avgörande för att projektet skulle lyckas. Dessutom erbjuder lösningen tillförlitlig livslängdsplanering med högfrekvent registrering av mycket stora datavolymer genom radioöverföringen.

Framgångar
Idag skickar nästan hundra procent av Netz Leipzig GmbH:s värmemätare signaler via trådlös M-Bus med 16 sekunders mellanrum. Företaget är därför väl rustat för att uppfylla FFVAV:s krav. Eftersom produkterna använder sig av en öppen kommunikationsstandard är dataanalys möjlig utan proprietär programvara. Netz Leipzig GmbH installerade gateways i eldistributionsskåpen och de kunde därmed smidigt och effektivt implementeras i stadens hela värmenät.

Använda produkter
Netz Leipzig GmbH valde den trådlösa M-Bus-mottagaren CMi-Box. CMi-Boxen bearbetar de mottagna mätaravläsningarna. Det integrerade mobilradiomodemet säkerställer automatisk dataöverföring till MDM-servern (Meter Data Management). Enhetssynkronisering via en enhetshanteringsserver gör det möjligt för Netz Leipzig GmbH att i hög grad automatisera sina processer.

Erik Epler, Strategic Asset Management Consultant på Netz Leipzig GmbH:
”Vår positiva erfarenhet av testerna av Elvacos trådlösa M-Bus-mottagare, CMeX50, som genomfördes 2018 övertygade oss om att välja Elvaco som partner för vårt värmeövervakningsprojekt. Dessutom imponerades vi av Elvacos utmärkta kundsupport.”