Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Hur ett energiövervakningssystem kan användas för att harmonisera energiintensiva industriella system

Fallstudien visar hur en tillverkare av isoleringsmaterial har byggt ett utbyggbart system för att övervaka sin ång-, el- och gasförbrukning med hjälp av gateways från Elvaco som implementerats av ICM Technologies. Resultat: Den energi som förbrukas i systemen har harmoniserats och investeringarna har redan betalat sig flera gånger.

 

Sammanfattning

ICM Technologies GmbH utvecklar mätpunktskoncept för energistyrning i enlighet med ISO 50001 och använder mätteknik och datakommunikation för att omsätta dem i praktiken. I över tio år har ICM arbetat framgångsrikt tillsammans med Elvaco med smart mätning och energistyrning. Sedan 2015 har ICM varit ansvarig för den tyska fabriken hos en paneuropeisk kemisk tillverkare av isoleringsmaterial.

Utmaning

Tillverkningsindustrin är en av de mest energiintensiva branscherna. Därför har tillverkare av isoleringsmaterial under senare år konfronterats med många begränsningar som rör energianvändningen och CO2. För att få dispens från miljöavgiften enligt den tyska lagen om förnybara energikällor (EEG) måste anläggningen visa att den är uppbyggd kring ett energiledningssystem som överensstämmer med ISO 50001, samtidigt som man systematiskt säkerställer att energi används sparsamt. Tillverkaren måste också ha sitt koldioxidavtryck i åtanke.

Lösning

Redan 2015 hade ICM integrerat ångmätare i områden där mest energi förbrukas, reaktorer och hjälpprocesser. Efter detta började ICM designa ett system för att fjärravläsa mätarna med hjälp av CMe3100-gatewayen från Elvaco. De data som genererades införlivades i energihanteringen. Med tiden började ICM använda detta som grund för att utveckla ett utbyggbart tekniskt system. Idag gör tillverkaren av isoleringsmaterial avläsningar från ång-, el- och gasmätarna vid sin anläggning med hjälp av produkter från Elvaco. För att kunna göra avläsningar och hantera de många mätvärdena har ICM utvecklat en egen lösning bestående av fyra CMe3000-gateways, som sedan levererar sina data till en CMe3100-gateway.

Resultat

Med uppgifterna från ångmätarna och med hjälp av de avläsningar som erhållits med CMe3100 kunde driftsättet harmoniseras under loppet av några månader. Som ett resultat har energiförbrukningen optimerats avsevärt. Tack vare noggrannheten vid styrningen kunde anläggningen göra stora besparingar. När det gäller prediktivt underhåll kommer underhållet – till exempel på värmeväxlaren – inte längre att utföras med specifika intervall utan beror istället på det faktiska tillståndet. Energi kommer alltså inte att slösas bort eftersom problem upptäcks omedelbart tack vare övervakningen, och därför kan underhållet utföras tidigare. Materiella skador kan också undvikas på detta sätt. Besparingarna innebär att investeringskostnaderna har betalat sig många gånger om.

Använda produkter

ICM utvecklade ett system för isoleringsanläggningen bestående av fyra CMe3000 M-Bus-gateways, som levererar sina data till en CMe3100 M-Bus metering gateway.

Citat

Christoph Knaup, Distribution Manager för Projects Business och Commissioner på ICM Technologies GmbH, säger ”Samspelet mellan CMe3000-enheterna och en CMe3100-gateway är en mycket övertygande produktkombination i våra ögon. Det räcker om våra kunder installerar några fler kablar eller överföringsvägar. Många industrianläggningar är numera välutrustade med LAN-nätverk. Den infrastrukturen – som redan är på plats – används sedan också för energikontroll. Vår kund säger att de definitivt skulle rekommendera systemet.”