Logged in as

Så här implementerade Kelag Energie & Wärme GmbH ett intelligent energihanteringssystem med hjälp av sensorer och Power BI

Den här fallstudien visar hur energileverantören utvecklade ett smart mätsystem som använder LoRaWAN-sensorer för att automatiskt läsa av 2 750 mätare i hela Österrike varje timme och omvandla data till värdefull information – för högre effektivitet, större lönsamhet och bättre miljöskydd.

 

Sammanfattning

Kelag Energie & Wärme GmbH (Kelag) är ett helägt dotterbolag till Kelag-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, som driver 85 fjärrvärmenät och mer än 900 centralvärmeverk i Österrike. Förutom industrier och stora kunder levererar Kelag också till offentliga institutioner och bostadsbolag.

Utmaning
Kelag ställdes inför nya utmaningar efter ändringen av EU:s energieffektivitetsdirektiv. För att säkerställa att privatkunder regelbundet får sina förbrukningsdata används intelligenta mätinstrument för att fjärregistrera förbrukningen elektroniskt. Kelags system för validering och verifiering av avläsningar var dock inte utformade för så stora mängder data. De nya lagkraven innebar extra kostnader för att utveckla den nödvändiga tekniska infrastrukturen och för att tillhandahålla och visualisera data för kunderna. Kelags anställda hade inte heller något sammanhang för de fristående värdena, så de kunde inte extrahera användbar information från uppgifterna eller fatta datadrivna beslut.

Lösning
Elvaco var den enda leverantören som uppfyllde Kelags krav på autentisering och nyckelhantering för stabil kommunikation. Dessutom erbjöd Elvaco ett innovativt system som klarade av den mycket stora datavolymen. Moduler från stora tillverkare kunde enkelt integreras i det befintliga systemlandskapet.

Den trådlösa LoRaWAN-tekniken gjorde det möjligt för Kelag att överföra avläsningar till en IoT-infrastruktur med korta intervaller och på ett energieffektivt sätt. Kelag kombinerade dataöverföringen med sin fakturerings- och databasinfrastruktur och automatiserade systemet.

Resultat
Idag registrerar Kelag dagliga och timvisa avläsningar från LoRaWAN-mätare. En av effekterna är att datagranulariteten har förbättrats enormt. Dataanalystjänsten Power BI används för att få insikter i strukturerade mätdata, vilket hjälper Kelag att förstå data, identifiera nya optimeringspotentialer och därmed kontinuerligt öka effektiviteten. Power BI samlar in alla värmemätardata och andra nyckeltal, som SAP-data, och analyserar dem. Det egenutvecklade business intelligence-systemet tillhandahåller analyser av enskilda fjärrvärmeverk. Kelag analyserar också effektiviteten hos sina gateways med hjälp av en LoRa-rapport. Bolaget har som mål att förbättra effektiviteten i sina cirka 900 centralvärmestationer med en procent baserat på datavisualiseringen. De beräknade besparingarna som uppnås enbart genom datadrivna beslut uppgår till 1 miljon euro. Processen är möjlig eftersom Kelag använder datainsamling, analys och grafisk bearbetning per timme för att omvandla data till information.

Använda produkter
CMi4160 LoRaWAN-moduler monterades inuti Diehl Meterings kompakta ultraljudsenergimätare SHARKY 775 för att leverera mätdata till en mottagande server via ett LoRaWAN-nätverk. Modulerna har elva års batteritid och lång kommunikationsräckvidd.  CMi4160 kan eftermonteras inuti en redan utplacerad mätare. Den kan konfigureras via NFC med Elvacos OTC-mobilapp. Kelag använder också CMi4110 för Landis + Gyr och CMi4140 för Kamstrups MULTICAL, CMi4170-integrerad MCM för Engelmann Sensostar värmemätare och CMa10L sensor för temperatur-/luftfuktighet.

Hannes Gütler, Head of Data and Energy Management på Kelag Energie & Wärme GmbH:
”Den höga kvaliteten och driftsäkerheten hos Elvacos produkter imponerade på oss. Vi arbetar nu mer effektivt och skördar fördelarna: högre lönsamhet, lägre koldioxidavtryck och högre kundretention. Vi förväntar oss att investeringarna i hårdvara, mjukvara och personal betalar sig inom cirka ett år.”