Logged in as

Optimera och styra energiförbrukningen: Hur en liten gateway löste ett stort problem för Velberts kommunala bolag

Fallstudien visar hur CMe3100-gatewayen ger tillförlitliga data baserat på dess dynamiska M-Bus-protokoll och möjliggör en optimerad energiförbrukning i skolbyggnader, ett sätt för kommunala bolag att hantera energikrisen.

Sammanfattning 
Som ett dotterbolag till danska EnergiData AS driver EnergiData GmbH en plattform för energiövervakning av kommunala fastigheter och byggnader. Bland de tyska kunderna finns Velberts kommunala bolag i Nordrhein-Westfalen. 

Utmaningar
Velberts kommunala bolag gav EnergiData i uppdrag att registrera energiförbrukningen för gas, fjärrvärme, el och vatten i totalt fyra skolbyggnader. Två problem uppdagades:

  1. Det ansvariga kraftvärmeverket kunde inte helt avläsa fjärrvärmemätarens värden. Orsaken var en dataförskjutning i M-Bus-protokollet. Standarddataloggaren förväntar sig en kontinuerlig logg.
  2. En annan utmaning var huvudgasmätaren. Eftersom EnergiData inte hade något sätt att läsa av mätaren direkt hade ett gränssnitt ställts in på dataloggaren för att tillhandahålla data. För att spara på batteriet gick gränssnittet automatiskt i viloläge efter tre minuter. Detta innebar följande: Dataloggaren skulle behöva kommunicera med gränssnittet två gånger i rad inom mycket kort tid – en gång för att ”väcka” gränssnittet och en gång för att inhämta data.

EnergiDatas tidigare standarddataloggare kunde inte uppfylla dessa krav och problemen verkade tekniskt olösliga. 

Lösning
Det som behövdes var en dataloggare som kunde parametriseras för större flexibilitet. Tillsammans med Elvaco bestämde man sig för att använda CMe3100-gatewayen, eftersom den erbjuder möjlighet till parametrisering som standard. CMe3100 har också ett dynamiskt, dvs. ett intelligent M-Bus-protokoll. Problemet med värmemätaren löstes därmed snabbt. Den andra utmaningen med att samla in data från gasmätaren var mer komplicerad, men kunde lösas med enkel parametrisering. Med CMe3100 går det att ställa in nödvändiga parametrar exakt. Det gör det möjligt att bestämma när data ska samlas in, i det här fallet en minut och tre minuter efter varje heltimme. 

Framgångar
Idag har kraftverket i Velbert hundra procent datainsamling och därmed tillförlitliga data och fullständig transparens. Med det som utgångspunkt kan energiförsörjningen optimeras. Dessutom är det möjligt att styra energiflödena. Resultat: Det kombinerade värme- och kraftverket kan justeras dagligen så att endast den energi som är absolut nödvändig förbrukas, men utan att påverka elevernas och lärarnas arbetsmiljö negativt. Velberts kommunala bolag har därmed ett viktigt verktyg i sina händer för att bemästra den förestående energikrisen. 

Produkt som används
CMe3100 är en M-Bus metering gateway som läser av upp till 512 mätare, sammanställer mätdata i kundspecifika rapporter och levererar uppgifterna till ett mottagande system via LAN-nätverket enligt ett fast schema och integrationsprotokoll. Den är kompatibel med alla mätare som använder standardversionen av M-Bus-protokollet samt Elvaco CMe/CMeX-seriens enheter. CMe3100 kan enkelt konfigureras och uppdateras med hjälp av sitt webbgränssnitt, och den stöder en mängd olika integrationsprotokoll som ModBus, DLMS, JSON och REST, vilket gör den till en kraftfull lösning för många olika typer av mätprojekt. Den kontinuerliga avläsningsfunktionen innebär att mätdata kan levereras i realtid. Dessa data kan sedan användas i exempelvis automatiska styrsystem. 

Citat
”I det här fallet löste jag ett mycket speciellt problem med Elvaco-produkter, som jag inte kunde lösa med andra standardprodukter. Jag skulle använda CMe3100 när som helst för andra kunder. Och jag kan verkligen rekommendera den här lösningen för att möta energibristen i höst och vinter”, säger Volker Baumann, Senior Project Manager Energy med övergripande ansvar för verksamheten i Tyskland.