Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Internet of Things

Internet of Things (IoT), eller Sakernas internet, är ett nätverk av fysiska objekt eller enheter som är anslutna till internet. Det används för att samla in och utbyta data på ett oberoende sätt. 

IoT-teknik gör det möjligt att identifiera och styra objekt på distans. Detta skapar möjligheter för direkt interaktion mellan den fysiska världen och datorstödda system. Detta ökar effektiviteten, noggrannheten och de ekonomiska fördelarna. LoRaWAN-baserade sensorer, till exempel, använder Internet of Things för att leverera exakta data. 

Möjliga användningsområden för Internet of Things är däremot många fler än detta. Det erbjuder även många fördelar för andra tekniker.

 

Vad exakt är Internet of Things?

Internet of Things omfattar en rad moderna, datorstödda tekniker. Dessa objekt, som kallas ”saker”, innefattar vardagliga föremål som: 

 • Vatten- och energimätare
 • Hushållsapparater
 • Medicintekniska enheter
 • Bilar
 • Miljösensorer
 • Industriella styrsystem

 

Fysiska objekt som dessa exempel är utrustade med elektronik, programvara, sensorer och anslutningskomponenter för att kunna dra nytta av Internet of Things. Tekniken använder befintliga internetstrukturer så att den kan samla in och utbyta data över långa avstånd. 

Målet med Internet of Things är att tillhandahålla företag ett effektivt sätt att övervaka miljön och verksamheten i realtid. Processer kan automatiseras, kundservice och fjärrenheter kan hanteras. Insamlade data används för att öka säkerheten, minska kostnader och skapa nya intäktsströmmar

Genom att ansluta fysiska objekt till internet kan företag få information om sina kunders beteenden och preferenser samt aktuella trender. Om man vänder på perspektivet får kunderna information om produkter och tjänster. Driftseffektiviteten och integriteten ökar, vilket kan ge bättre kostnadsbesparingar. Beslut fattas baserat på användningen av dessa data. 

På grund av det stora antalet fördelar används Internet of Things inom en mängd olika branscher. Dessa innefattar: 

 • Energi och allmännyttiga tjänster
 • Hälso- och sjukvård
 • Detaljhandel
 • Industri
 • Fastighetsbolag
 • Jordbruk
 • Användningsområden för smarta städer (t.ex. luftövervakning och automatisk bevattning).

 

Utöver dessa specifika exempel används IoT-teknik i en mängd andra branscher. Internet of Things behövs också inom vården. Smarta städer är ett särskilt modernt användningsområde. Trafikledningssystem skulle inte kunna kommunicera med varandra om det inte fanns några innovativa sensorer som bygger på LoRaWAN.

Tekniska krav för Internet of Things

För att Internet of Things ska fungera korrekt krävs ett antal olika komponenter. Detta innefattar utrustning som sensorer och andra anslutna komponenter. Programvara för datainsamling och nätverkshantering krävs också. Dessutom krävs ett kommunikationsprotokoll för att skicka information mellan objekt och, det viktigaste av allt, en internetanslutning

Det finns ett antal trådlösa tekniker som är väl lämpade för effektiv användning av Internet of Things: 

 • WLAN
 • Bluetooth
 • Radiofrekvensidentifiering (RFID)
 • Närfältskommunikation (NFC)
 • Ultrabredband (UWB)
 • ZigBee
 • LoRaWAN
 • NB-IoT
 • Sigfox

 

LoRaWAN-standarden har visat sig vara i synnerhet effektiv som överföringsteknik. Med LoRaWAN kan data överföras över långa avstånd. Sensorer som bygger på det här systemet har visat sig vara extra energieffektiva. Den robusta designen lämpar sig i synnerhet för långvarig användning utomhus, då endast minimalt underhåll krävs. 

All trådlös teknik möjliggör kommunikation, inklusive datautbyte och styrning, mellan IoT-enheter och molnnätverket. En smidig process garanteras med Internet of Things. 

Att köra teknik på Internet of Things kräver flera automatiseringstjänster. Förutom ett nätverk krävs fjärråtkomst,fjärrövervakning och intelligent enhetskonfiguration för hantering av enheter. Utvärderingen av data spelar också en viktig roll. Rapporter, analyser och visualiseringar är till hjälp. Datasäkerheten bör alltid garanteras.

 

Användningsområden för Internet of Things

Smart mätning är ett av de viktigaste användningsområdena för Internet of Things. Smarta mätare kommunicerar med varandra. De mäter, fastställer och styr energiförbrukningen i byggnader och i distributionsnätet. Smarta mätare hjälper inte bara till att spara energi på plats. Tekniken kan även reglera överföringen av förnybar energi till elnätet, bland annat. Även fjärravläsning är möjlig, för att optimera faktureringsprocessen och för ytterligare dataanalys, såsom nätverksövervakning och optimering. 

Andra stora innovationer inom Internet of Things inkluderar intelligent parkering. Många vet säkert att det är svårt att hitta en parkeringsplats i ett parkeringshus. Smart parkering innebär att parkeringsplatserna sammankopplas via ett nätverk. Sensorer installeras i marken på parkeringsplatser och i underjordiska parkeringshus. I särskilt moderna parkeringsanläggningar vet du innan du kör in om det finns tillräckligt med parkeringsplatser, plus att du vet var de finns. 

Smart avfall är en annan teknik som är under utveckling. Med intelligent avfallshantering kan du hålla koll på hur mycket avfall som finns i soptunnan. Redan under tömningsplaneringen kan egna rutter planeras baserat på mängden avfall. 

Uppkopplade byggnader vore inte möjliga utan Internet of Things. För första gången kan data mätas och utvärderas i byggnaden. Värmesystem eller luftkonditioneringssystem kan därmed styras via sakernas internet. Detta sparar inte bara energi, utan har även en bestående effekt på miljöskyddet.

 

Steget in i framtiden

Internet of Things utvecklas snabbt med användningsområden inom en rad olika branscher. Det ger företag större effektivitet och kostnadsbesparingar, samt möjligheter att utveckla nya produkter och öka intäkterna. Teknikens potential växer i takt med att fler företag och privatpersoner använder den. 

Med teknik som våra LoRaWAN-sensorer är du väl förberedd för framtida utveckling. Samtidigt gör de det redan möjligt att optimera processer, öka säkerheten och minska kostnaderna. Vårt expertteam ger dig gärna råd. Kontakta oss idag. Vi ser fram emot att träffa dig!

 

 

 

 

Frågor och svar:

 

Vad är Internet of Things?

Termen Internet of Things ”sakernas internet” (IoT) avser användningen av tekniska enheter för nätverksanslutning och automatiserad kommunikation dem emellan. Denna metod gör det möjligt att samla in, hantera och utbyta data för olika användningsområden.

 

Vilka är fördelarna med Internet of Things?

Internet of Things har många fördelar, däribland ökad produktivitet och effektivitet, kostnadsbesparingar, bättre affärsresultat och ökat kundengagemang. Dessutom blir det möjligt för företag att skapa nya tjänster som ger mervärde till deras kunder.

 

 

Vad exakt är Internet of Things? - Enkelt förklarat här!

Sakernas internet har blivit oumbärligt inom många branscher och områden. ✓

Vi visar dig vad det är och hur du använder det effektivt! ✓