Logged in as

LoRaWAN-sensorer – smart insamling av miljödata

LoRaWAN-sensorer är trådlösa mätinstrument speciellt utformade för insamling och överföring av miljödata. De kan installeras i en mängd olika inomhus- och utomhusmiljöer för att tillhandahålla noggranna mätdata som fungerar som utgångspunkt för fastighetsautomation och andra IoT-applikationer (Internet of Things). 

Tillförlitlig mätning av miljöparametrar med LoRaWAN-sensorer

 

Med hjälp av LoRaWAN-sensorer kan miljöförhållanden som temperatur, luftfuktighet, CO2-halt och luftkvalitetfastställas på ett tillförlitligt sätt. Exempel på LoRaWAN-sensorer:

 

 • LoRaWAN CO2-sensor
 • LoRaWAN-luftfuktighetssensor
 • LoRaWAN-vindsensor
 • LoRaWAN-temperatursensor
 • LoRaWAN-nivåsensor
 • LoRaWAN-parkeringssensor

 

Inom fastighetsautomation kan data från dessa sensorer användas för övervakning av inomhusklimat och energiförbrukning. Men LoRaWAN-sensorer är också ett populärt hjälpmedel inom industrin och vid skapandet av smarta städer, där de bidrar till effektivare processer genom automatisering.

 

LoRaWAN-sensorer – hur de fungerar i korthet

 

LoRaWAN-sensorer fungerar på grundval av ett WAN-protokoll med låg effekt. De samlar in miljödata och överför dem till en LoRaWAN-gateway, som i sin tur skickar data till en molnplattform.

 

LoRaWAN-teknologin gör det möjligt att överföra data trådlöst över långa avstånd och med låg latens. LoRaWAN-sensorer är dessutom mycket energisnåla och kan därför fungera i månader eller till och med år på en enda batteriladdning.

 

Inomhus- och utomhussensorer baserade på LoRaWAN

 

Förutom specifika sensormodeller för olika parametrar som mäts, till exempel luftfuktighet eller CO2-halt i ett rum, finns det också olika modeller av LoRaWAN-sensorer för inomhus- och utomhusbruk .

 

Inomhussensorer är vanligtvis utformade för kontinuerlig övervakning av förhållanden i ett rum, till exempel temperatur, luftfuktighet och CO2-halt. De används för övervakning av kontor, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader samt i större lägenhetskomplex.

 

Utomhussensorer mäter istället miljöförhållanden som temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet och är utformade för montering nära vägar och byggnader, vilket gör dem idealiska för användning i till exempel smarta städer. Tack vare den speciella designen av höljet fungerar de tillförlitligt även under varierande och ibland extrema väderförhållanden.

 

Robust och skalbart – fördelarna med LoRaWAN för datainsamling

 

LoRaWAN är ett trådlöst överföringsprotokoll speciellt utformat för IoT-applikationer. Det erbjuder tillförlitlig, säker, och energieffektiv kommunikation mellan IoT-enheter och nätverk.

 

LoRaWAN gör det möjligt att samla in en mängd olika data från sensorer och andra IoT-enheter som sedan kan överföras till centrala servrar eller molnbaserade plattformar. Jämfört med andra trådlösa överföringsprotokoll erbjuder LoRaWAN många fördelar. Framför allt:

 

 • Lång räckvidd, vilket gör att signaler kan överföras över långa avstånd
 • Hög signalpenetrering
 • Lång batteritid tack vare låg strömförbrukning
 • Hög nätverksstabilitet
 • Säker och snabb dataöverföring
 • Hög nätverksskalbarhet, vilket innebär att många enheter kan integreras i nätverket

 

Med räckvidd, penetrering och batteritid över genomsnittet är LoRaWAN-baserade sensorer idealiska när enheter behöver installeras på avlägsna eller svåråtkomliga platser. Installation på sådana platser kan också motiveras med enheternas låga underhållsbehov .

 

LoRaWAN gör det dessutom möjligt att övervaka data från sensorer i realtid. Något som kan vara helt avgörande för möjligheten att upptäcka problem i ett tidigt skede och att snabbt reagera på dem. Detta är särskilt viktigt inom områden där det finns säkerhetsrisker, till exempel när det gäller övervakningssystem inom industri- eller fastighetssektorn.

 

Köp högkvalitativa LoRaWAN-sensorer hos Elvaco

 

Sensors som använder överföringsprotokollet LoRaWAN erbjuder ett effektivt sätt att samla in data i realtid. De möjliggör tillförlitlig övervakning av miljöparametrar genom att insamlade data överförs till en molnplattform.

 

Med den ökande efterfrågan på IoT-applikationer inom fastighetsautomation och även i hela städer kommer LoRaWAN-sensorerna att spela en allt viktigare roll i framtiden. Upptäck det breda utbudet av högkvalitativa LoRaWAN-sensorer i Elvacos webbshop och utrusta dina fastigheter med tillförlitliga mätinstrument.

 

Vanliga frågor om fördelarna med LoRaWAN-sensorer

 

Vilka är fördelarna med LoRaWAN-sensorer?

LoRaWAN-sensorer erbjuder längre räckvidd och batteritid än andra trådlösa sensornätverk, till exempel Wi-Fi eller Bluetooth. Tack vare deras höga penetrationsförmåga kan LoRaWAN-sensorer användas i miljöer där annan radioteknik inte fungerar på grund av störningar eller svaga signaler.

 

Vad finns det för typer av LoRaWAN-sensorer?

LoRaWAN-sensorer kan i huvudsak delas in i två kategorier: inomhus- och utomhussensorer. Inomhussensorer mäter i allmänhet luftkvalitetsparametrar i slutna rum – som temperatur, luftfuktighet och CO2-halt – medan utomhussensorer mäter miljöförhållanden – som väderförhållanden, luftkvalitet och bullernivåer.