Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Referenser

Elvaco har sedan starten sålt tjänster och produkter till tusentals kunder över hela världen, inom många branscher och applikationer.

Du kan hitta våra produkter i många länder spridda över nästan alla kontinenter.  Att våra kunder lyckas och är nöjda är väldigt viktigt för oss, läs nedan för några korta ord från några av dem.

Växjö Energi

Växjö Energi erbjuder produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. De har under många år varit kund hos oss och vi levererar både produkter för mätning och infrastruktur samt vår tjänst till dem. De har gjort större installationer inom både IMD, el och fjärrvärme och de använder bland annat vår externa Gateway CMe2100 och vår interna Gateway CMi2110

"VEAB och Elvaco har under lång tid haft ett samarbete gällande mätinsamlingstjänst som fungerat mycket bra. Det är viktigt att ha en hög kvalitet på mätvärdena och för att få detta behövs en god samarbetspartner som förstår våra behov. Elvaco är en sådan för oss.”
Peter Magnusson, Sektionschef Mätservice Elnät, VEAB

 

Bostads AB Vätterhem

Vätterhem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. Närmare 17 000 personer bor i Vätterhems lägenheter, vilket motsvarar ungefär var åttonde invånare i Jönköpings kommun. På Vätterhem arbetar man mycket med energibesparing, bland annat genom mätning och injustering av inomhustemperaturen samt individuell mätning av varmvatten och el i lägenheter. Det senare har skapat ett ändrat beteende hos hyresgästerna och sänkt varmvattenförbrukningen med 20-25 procent och elförbrukningen med totalt cirka 50 procent sedan 2005. Elvaco har sedan 2009 varit med som leverantör av mätare, temperatursensorer, våra IP-kommunicerande Gateways CMe3000 och CMe3100 samt mätinsamlingssystem. Idag mäter Vätterhem elförbrukning i 4500 lägenheter, vattenförbrukning i 8500 lägenheter och temperatur i samtliga sina lägenheter. De inför mätning i all nyproduktion och kopplar även CMe3100 till husets DUC för styrning av fastigheten baserat på temperatur och väder.

”Vi är nöjda och har bara positiva tankar om vårt samarbete med Elvaco. Alla ingående delar såsom teknik, installation, utbildning, support och drift har fungerat mycket bra.”
Afrim Alijevski, El- och energitekniker, Bostads AB VätterHem

 

Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme har sedan sommaren 2012 använt Elvacos Metering Gateway CMe2100 för att möjliggöra timavläsning av deras värmemätare hos bostadsrätter och företag. Sedan 2017 har de även börjat använda CMe3100 på alla nya kundcentraler och målet är att alla deras 2050 timmätta anläggningar, bostadsrätter och företagskunder ska ha Elvaco-insamling innan 1:e december 2017. Valet föll på produkter från Elvaco på grund av deras höga kvalitet, enkla installation och flexibiliteten både vad gäller inkoppling av mätare samt leverans av data till mätvärdesdatabasen. Produkterna ger en god övervakning av insamlingen eftersom de omedelbart skickar varningar vid fel på mätaren och det är lätt att hämta data i realtid. Fortum Oslo Varme använder idag även Elvacos programvara Metering som insamlingssystem och är anslutna till vår insamlingstjänst.

”CMe-terminalerna från Elvaco ger oss en kostnadseffektiv och driftsäker mätvärdesinsamling med stor flexibilitet."
Esten Koren, Mätaringenjör, Fortum Oslo Varme AS

 

E.ON Gas

På senare år har det för el- och fjärrvärmebolag införts ett lagkrav på fjärravläsning av kundanläggningar. Gasbolag har inte haft samma krav, men E.ON Gas såg det som en kundfråga att införa avläsning även på sina anläggningar. Det finns en nytta mot slutkunden att bli debiterad för sin faktiska förbrukning på samma sätt som för el och fjärrvärme. E.ON Gas behövde en säker insamlingsmetod och eftersom det fanns risker i pulsmätning föll valet istället på en tryggare mätning via M-Bus.

Att de valde Elvaco som leverantör berodde delvis på att E.ONs fjärrvärmeverksamhet redan hade mätning via Elvaco och att de då kunde få en helhetslösning både för gas och värme. En annan viktig faktor var att de hade behov av en öppen lösning, att de inte ville låsa upp sig till en specifik leverantör. Energibolag går mer och mer mot att använda öppna lösningar och detta har alltid varit en av hörnstenarna i Elvacos lösning.

E.ON Gas använder främst Elvacos Metering Gateway CMe2100 och fram till 2019 kommer de att rulla ut 12 000 mätpunkter.

”Elvaco ger bra kundservice och möter våra specifika önskemål vid utveckling. Anledningen till att vi valde deras CMe2100 är att den är lättinstallerad och prisvärd, vilket är en bra kombination.”
Peter Jönsson, Projektledare E.ON Gas

 

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med 23 286 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. De har sedan 2013 arbetat med att installera varmvattenmätare i sina befintliga lägenheter för att på så sätt kunna spara 20-30% av varmvattnet i sina fastigheter. När det gäller nyproduktion så installerar de idag både mätare för kall- och varmvatten samt temperatur- och luftfuktighetssensorer. Idag använder de Elvaco som leverantör av mätare, insamlingssystem och insamlingstjänst. Via Elvacos tjänst Min Energi Hemma kan hyresgästerna logga in och se sin förbrukning och kostnad direkt på webben. MKB har även projekt med miljötvättstugor som ska utvärderas i konkurrens med traditionella tvättstugor. Här har Elvaco hjälpt till att mäta förbrukning och antal gånger tvättmaskinerna har använts för att på så sätt mäta besparingar av både kostnader och miljö.

”Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Elvaco.”
Björn Hasselquist, Projektledare IMD, MKB Fastighets AB

 

Hyresbostäder

Hyresbostäder, som är Norrköpings största bostadsföretag, var bland de första i landet att börja med IMD. Redan i början av 2000-talet startades det första projektet som var i området Ringdansen.

År 2008 infördes ett krav på energibesparing för Norrköpings kommunala bolag där man tillsammans skulle spara 30 % innan 2030. I och med detta inleddes ett pilotprojekt i området Ättetorp på ett hus som hade en hög elförbrukning och där elen ingick i hyran. Det var inom detta pilotprojekt som produkter från Elvaco började användas. De införde mätning av el, varmvatten och temperatur. Under en period innan de började debitera visualiserade de för hyresgästerna vad deras förbrukning skulle kosta. Detta gjorde hyresgästerna mer medvetna och de sänkte sin förbrukning med ca: 20 % redan inom ett par månader.

Efter detta lyckade pilotprojekt har Hyresbostäder infört byggnadsmätning i alla sina byggnader. De mäter el, vatten och temperatur och skickar även värden till husets DUC för styrning på referenstemperatur. De använder Elvacos Gateways CMe3000 och CMe3100, mätare för el, vatten och temperatur samt programvaran Metering för att få
överblick över sina mätvärden.

Elvacos befintliga infrastruktur används även i Hyresbostäders energioptimeringsprojekt med NODA.

Christofer Wass, Applikationsspecialist på Hyresbostäder, förklarar att anledningen till att de valde produkter från Elvaco var deras öppna standard. De behöver inte sätta dubbla produkter, utan kan använda samma system för allt.