Logged in as

CMeX40

1050002

Tillbehör

Detta segment består av tillbehör, exempelvis antenner, kapslingar och M-Bus tillbehör, som används för att anpassa eller förstärka produkter.

 

CMeX40 - M-Bus I/O-modul

CMeX40 är en I/O-modul som läser en insignal och kontrollerar en utsignal och kan på så sätt användas som ett relä. Den är utrustad med IR-gränssnitt, vilket möjliggör kommunikation med produkter ur Elvacos CMe/CMeX-serie utan någon kabeldragning.

Mekanik

Material:
Polyamid
Mått (b x h x d):
35 x 90 x 65 mm (2 DIN-moduler)
Skyddsklass:
IP20
Vikt:
80 g
Montering:
Monteras på DIN-skena (DIN 50022) 35 mm

Elektriska anslutningar

Matningsspänning:
Skruvplint kabelarea 0-2,5 mm², 0,5 Nm åtdragningsmoment
M-Bus slavport:
Snabbanslutning enkardelig ledare 0,6-0,8 Ø mm

Elektriska egenskaper

Nominell spänning:
24-48 VDC
Installationskategori:
CAT 2
Utgående ström (max):
8 A
Utgående spänning (max):
240 VAC
Ingående resistans (max):
1 kΩ
Minimal detekteringstid för pulsingång:
20 ms

Miljöspecifikationer

Drifttemperatur:
-30 °C till +55 °C
Luftfuktighet:
5 % till 90 %, icke-kondenserande
Höjd över havet, drift:
0-2000 m
Smutskategori:
Grad 2
Användningsmiljö:
Inomhus
Förvaringstemperatur:
-40 °C till +85 °C

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

Grön LED:
Drift
Röd LED:
Felindikering

M-Bus

Gränssnitt:
IR, M-Bus slav
M-Bus standard:
EN 13757

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

M-Bus baud rate, slavport:
300 och 2400 bit/s
Nominell spänning, slavport:
21-42 VDC

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

EMC:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Connections and Interfaces

Sändningar