Logged in as

Transformator

9950538

Tillbehör

Detta segment består av tillbehör, exempelvis antenner, kapslingar och M-Bus tillbehör, som används för att anpassa eller förstärka produkter.

 

DIN-monterad transformator

Denna 1-fas isolationstransformator monteras på DIN-skena och används för att omvandla spänningar från 230 V till 24 V.

Mekanik

Mått (b x h x d):
35,5 x 90 x 66 mm (2 DIN-moduler)
Skyddsklass:
IP20
Vikt:
400 g
Montering:
Monteras på DIN-skena (DIN 50022) 35 mm

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar