Logged in as

Fasadantenn

9950627

Tillbehör

Detta segment består av tillbehör, exempelvis antenner, kapslingar och M-Bus tillbehör, som används för att anpassa eller förstärka produkter.

 

Fasadantenn för Trådlös M-Bus (868 MHz)

Denna fasadantenn kan användas både för inomhus- och utomhusbruk för att utöka räckvidden för Trådlös M-Bus kommunikation för en produkt. Antennen är ett optimalt val i projekt där en diskret och tillförlitlig installation krävs.

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Trådlös M-Bus frekvens:
868 MHz

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar