Logged in as

Magnetfotsantenn

9950823

Tillbehör

Detta segment består av tillbehör, exempelvis antenner, kapslingar och M-Bus tillbehör, som används för att anpassa eller förstärka produkter.

 

Magnetfotsantenn för LoRaWAN, NB-IoT och Mobila nätverk (MCX-anslutning)

Denna magnetfotsantenn används för att öka kommunikationsräckvidden för produkter som skickar data via LoRaWAN, NB-IoT eller mobilt nätverk. Den är utvecklad för att monteras på metallytor och levereras med en 2,5 meter lång kabel.

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar