Logged in as

USB till UART-kabel till PadPuls M2W

9950918

Tillbehör

Detta segment består av tillbehör, exempelvis antenner, kapslingar och M-Bus tillbehör, som används för att anpassa eller förstärka produkter.

 

USB till UART-kabel

USB till UART-kabeln används för att konfigurera PadPuls M2W med konfigureringsprogrammet MBConf, som kan laddas ner nedan. Följ instruktionerna i användarmanualen för PadPuls M2W för korrekt installation och önskad konfiguration.

För att kunna använda kabeln med konfigureringsprogrammet MBConf, ladda ner och installera den senaste drivrutinen från tillverkarens hemsida:

VCP Drivers - FTDI (ftdichip.com)

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum