Logged in as

CMe3100 Add-ons och Licenser

CMe3100 Add-ons och Licenser

Genom att köpa en CMe3100 add-on kan nya tjänster aktiveras för CMe3100, till exempel Modbus, REST eller JSON, och genom att köpa en CMe3100-mätarlicens kan antalet mätare som en CMe3100 kan använda enkelt utökas.
  • Totalt: 19
  • Totalt: 19

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum