Logged in as

CMi4111

CMi4111

Mätarmodulen CMi4111 är monterad i en L+G T230/330-mätare och gör det möjligt för mätaren att kommunicera med den mottagande servern via ett LoRaWAN-nätverk. Mätarmodulen är en användarvänlig, ekonomisk och energieffektiv lösning. Den långa kommunikationsräckvidden, de låga anskaffnings- och driftskostnaderna samt den enkla konfigurationen via NFC med OTC-mobilappen från Elvaco är avgörande fördelar. CMi4111 är en integrerad mätarmodul utformad som en del av mätaren.

CMi4111- Integrerad MCM för Landis+Gyr T230/T330, LoRaWAN

Den snabba tillväxten av IoT ("Internet of things") har resulterat i en rad nya kommunikationsteknologier, speciellt utvecklade för att möta marknadens ökade krav på hög energieffektivitet och lång räckvidd. LoRaWAN är en av dessa tekniker. CMi4111 monteras i en L+G T230/T330 för att leverera mätdata till en mottagande server via ett LoRaWAN- nätverk. Produkten har hög precision, är mycket energieffektiv och har en lång kommunikationsräckvidd. Konfiguration görs enkelt med hjälp av Elvaco OTC appen (via NFC). Med CMi4111 erbjuder Elvaco en mätarkommunikationsmodul anpassad för kunder som söker en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning.

Konfigurationen av CMi4111 med NFC är mycket enkel. Efter att mätarmodulen har aktiverats med Elvacos OTC-mobilapp kalibreras enhetens datahastighet för första gången. Den efterföljande enhetskonfigurationen utförs via NFC och OTC-appen. För att förenkla processen kan mätarmodulen också aktivera sig själv när en första förbrukning i mätaren detekteras med hjälp av vattenflöde. 

CMi4111 stöder nio olika meddelandeformat, bland annat JSON plain text samt olika M-Bus-telegram. Dessutom kan valfritt sändningsintervall definieras mellan 15 och 1440 minuter (24 timmar) för att ange kommunikationsfrekvensen mellan mätarmodulen och servern. För att säkerställa maximal batteritid på minst elva år har CMi4111 ett sparläge, EcoMode. Det reglerar överföringsintervallet under en specificerad gräns för att möjliggöra energieffektiv drift av CMi4111.

  • Totalt: 1
  • Totalt: 1

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum

CMi4111 är en mätarmodul (MCM) som sitter som ett integrerat kommunikationsgränssnitt i Landis+Gyr T230/T330-mätare. Den är monterad i mätaren och möjliggör överföring av data, exempelvis mätvärden, till en mottagande server. IoT-enheten samlar först in alla data från mätaren för att automatiskt sammanställa dem till rapporter och vidarebefordra dem till mottagaren via ett LoRaWAN-nätverk. 

Fördelar med CMi4111 är en lång kommunikationsräckvidd och hög energieffektivitet som ger en lång batteritid på minst elva år.  Dessutom är aktivering, konfiguration och driftsättning av mätarmodulen en okomplicerad process. Sist men inte minst är CMi4111 en särskilt ekonomisk enhet som kännetecknas av kostnadseffektiv drift med lågt bredbandsbehov. Modellen uppfyller därmed alla krav på ett smart och pålitligt element i Internet of Things (IoT).