Logged in as

CMi4130

CMi4130

Mätarmodulen CMi4130 är en lättanvänd, ekonomisk och energieffektiv lösning för kommunikation mellan mätaren Itron CF ECHO II/51/55 och den mottagande servern. Mätarmodulen använder ett LoRaWAN-nätverk och kännetecknas av en lång kommunikationsräckvidd, energieffektiv batteridrift under minst elva år samt låga anskaffnings- och driftskostnader. Den kan konfigureras via NFC med Elvacos OTC-mobilapp.

CMi4130 - Integrerad MCM för Itron CF ECHO II/51/55, LoRaWAN

Den snabba tillväxten av IoT ("Internet of things") har resulterat i en rad nya kommunikationsteknologier, speciellt utvecklade för att möta marknadens ökade krav på hög energieffektivitet och lång räckvidd. LoRaWAN är en av dessa tekniker. CMi4130 monteras i en Itron CF 51/55/ECHO II för att leverera mätdata till en mottagande server via ett LoRaWAN- nätverk. Produkten har 11 års batteritid, är mycket energieffektiv, har lång kommunikationsräckvidd och kan eftermonteras i en redan driftsatt mätare. Konfiguration görs enkelt med hjälp av Elvaco OTC appen (via NFC). Med CMi4130 erbjuder Elvaco en mätarkommunikationsmodul anpassad för kunder som söker en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning.

CMi4130 har ett robust hölje, en NFC- och en LoRaWAN-antenn samt ett batteri med lång livslängd. En grön och en röd lysdiod kommunicerar aktuell status och indikerar fel för CMi4130. Tryckknappen används för att slå på eller starta om modulen. CMi4130 är särskilt lätt att konfigurera tack vare NFC. Först måste mätarmodulen aktiveras i Elvacos OTC-mobilapp. Därefter görs automatiskt kalibreringen av enhetens datahastighet och konfigurationen med LoRaWAN-servern för nätverkshantering. Inställningen av viktiga konfigurationsparametrar kan göras med mobilappen via NFC eller via radio med LoRaWAN-nedlänken. 

CMi4130 stöder totalt fem olika meddelandeformat, bland annat standard och compact med M-Bus-kodning samt JSON plain text. Kommunikationsfrekvensen mellan mätarmodulen och servern kan ställas in individuellt genom att man konfigurerar valfritt överföringsintervall. För att säkerställa en batteritid på minst elva år har CMi4130 ett sparläge, EcoMode. Det reglerar överföringsintervallet under en specificerad gräns för att möjliggöra energieffektiv drift av CMi4130. 

Det finns två olika versioner av CMi4130: CMi4130Int har en intern PCB-antenn och CMi4130Ext har en pigtail för anslutning av en extern antenn.

  • Totalt: 2
  • Totalt: 2

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum

CMi4130 är en mätarmodul som monteras i Itron CF ECHO II/51/55 och är en energieffektiv, pålitlig och ekonomisk lösning. Den samlar in mätarens data med ett individuellt definierat intervall och skickar dem via LoRaWAN-nätverket till den mottagande servern, där mätdata sammanställs i rapporter och bearbetas ytterligare. 

De viktigaste fördelarna med CMi4130 är en lång kommunikationsräckvidd, en extremt lång batteritid på minst elva år tack vare sparläget EcoMode, samt en okomplicerad konfiguration via NFC och Elvaco OTC-appen.