Logged in as

Värmemätare

Mätare

Elvaco levererar högkvalitativa mätare för el-, vatten- och värmemätning. Vi samarbetar med några av de största levernatörerna på marknaden för att kunna erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar som möter alla våra kunders behov.

Itron CF ECHO II - Värmemätare

Itron CF ECHO II är en kompaktmätare ur Itrons senaste generation av ultraljudsvärmemätare. Den har en hög noggrannhet och är utrustad med en display som är enkel att avläsa. Genom att använda Itron CF ECHO II tillsammans med Elvacos integrerade mätarkommunikationsmodul CMi2130 kan mätaren läsas och anpassade mätvärdesrapporter kan levereras till ett mottagande system enligt ett valt tidsschema och integrationsprotokoll via det mobila nätverket.
  • Totalt: 2
  • Totalt: 2

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Enhetslaster:
1T/1,5 mA

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum