Logged in as

Elsys ERS Eco

9950912

Sensorer

Elvaco erbjuder temperatur- och luftfuktighetssensorer för både inomhus- och utomhusbruk. Produktlinjen möjliggör enkel och kostnadseffektiv mätning, vilket kan bidra till ett mer effektivt energiutnyttjande samt ett bättre inomhusklimat i fastigheter. Sensorer finns tillgängliga med M-Bus, Trådlös M-Bus eller LoRaWAN samt med eller utan display. 

Elsys ERS Eco - Inomhussensor, LoRaWAN

ERS Eco är en LoRaWAN® temperatur- och fuktgivarsensor för inomhusmiljön. Sensorn är ett miljövänligt alternativ, med en organisk solcell som enda strömkälla och ett hölje tillverkat av biologiskt nedbrytbart material. Att ta bort batterier från en trådlös IoT-enhet minskar miljöpåverkan och underhållskostnader avsevärt. ERS Eco kan hålla i upp till 30 dagar i mörker beroende på provintervall, sändningsintervall, datahastighet och miljöfaktorer. Den kan användas med en självanpassande funktion som kommer att resultera i lägre strömförbrukning, lägre nätverksbelastning och mindre redundant data som skickas. Med funktionen aktiverad kommer sensorn att anpassa överföringshastigheten om mätdata är oförändrade.

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Användningsmiljö:
Inomhus

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum