Logged in as

Elsys ERS Eco CO2

9950913

Sensorer

Elvaco erbjuder temperatur- och luftfuktighetssensorer för både inomhus- och utomhusbruk. Produktlinjen möjliggör enkel och kostnadseffektiv mätning, vilket kan bidra till ett mer effektivt energiutnyttjande samt ett bättre inomhusklimat i fastigheter. Sensorer finns tillgängliga med M-Bus, Trådlös M-Bus eller LoRaWAN samt med eller utan display. 

Elsys ERS Eco CO2 - Inomhussensor, LoRaWAN

ERS Eco CO2 är en LoRaWAN® temperatur-, luftfuktighets- och CO2-sensor för inomhusmiljön. Sensorn är ett miljövänligt alternativ, med en organisk solcell som enda strömkälla och ett hölje tillverkat av biologiskt nedbrytbart material. Att ta bort batterier från en trådlös IoT-enhet minskar miljöpåverkan och underhållskostnader avsevärt. ERS Eco CO2 kan hålla i upp till 30 dagar i mörker beroende på provintervall, sändningsintervall, datahastighet och miljöfaktorer. Den kan användas med en självanpassande funktion som kommer att resultera i lägre strömförbrukning, lägre nätverksbelastning och mindre redundant data som skickas. Med funktionen aktiverad kommer sensorn att anpassa överföringshastigheten om mätdata är oförändrade.

En hög CO2-halt inomhus kan leda till dålig luftkvalitet och påverka människors välbefinnande och hälsa negativt. Elsys ERS Eco CO2-sensorn bidrar till bättre luftkvalitet genom mätning av inomhusluft och miljöparametrar

Elsys ERS Eco CO2-sensorn bygger på det effektiva LoRaWAN-nätverksprotokollet som trådlöst kan överföra mätdata i realtid från CO2-sensorn till en plattform för övervakning och optimering av luftkvaliteten. 

LoRaWAN-teknologin kännetecknas av en mycket lång räckvidd och god penetrerbarhet. Sensorn kan därför även användas i stora byggnader och komplexa strukturer. 

Genom att använda LoRaWAN kan data från flera CO2-sensorer samlas in via en enda gateway-enhet, vilket ger enklare implementering och hantering av sensornätverket samt lägre kostnader.

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Användningsmiljö:
Inomhus

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar

För nedladdningar, vänligen besök vår supportsite på: https://support.elvaco.com

På vår supportsite kan du hitta allt du behöver för att uppdatera, injustera och felsöka dina installationer, exempelvis:

  • Senaste mjukvaruversioner
  • FAQs
  • Guider
  • Detaljerad teknisk information
  • Supportforum

The Elsys ERS Eco CO2 indoor sensor is the ideal choice for measuring indoor CO2 concentration as well as various environmental parameters, such as temperature and humidity. Based on efficient LoRaWAN technology, the measuring device allows data to be collected at a long range and with high penetration. 

With the LoRaWAN CO2 sensor, collecting and transferring data to a platform is a fast, reliable and smooth process. 

The Elsys ERS Eco CO2 sensor is particularly energy-efficient and sustainable, as it is powered by solar cells and therefore operates entirely without batteries. Installation on walls or ceilings using a magnetic mounting system is easy and fuss-free, with no cabling required. 

This model is therefore best-suited for use in offices, schools, hospitals and other public or semi-public buildings.

 

FAQ – frequently asked questions about the Elsys ERS Eco CO2 sensor

 

How is the ERS ECO CO2 indoor sensor installed?

With its simple magnetic mounting system, the ERS ECO CO2 indoor sensor from Elsys can be mounted on both walls and ceilings.

 

How does the ERS ECO CO2 indoor sensor work?

The ERS ECO CO2 is powered by integrated solar cells. As a result, it does not require a battery, which minimises the need for maintenance and means that the interior sensor is a sustainable product.