Logged in as

Väggmonterad M-Bus-konverterare

9950917

Tillbehör

Detta segment består av tillbehör, exempelvis antenner, kapslingar och M-Bus tillbehör, som används för att anpassa eller förstärka produkter.

 

Relay PadPuls M2W

PadPuls M2W konverterar pulser till Trådlös M-Bus telegram. Den har två pulsingångar och kan enkelt konfigureras med konfigureringsprogrammet MBConf och en adapterkabel som säljs separat, se fliken Tillbehör nedan. PadPuls M2W möjliggör avläsning av vatten-, gas-, el- och värmemätare som saknar egna kommunikationsgränssnitt.

Konfigureringsprogrammet MBConf kan laddas ner gratis nedan. Följ instruktionerna i användarmanualen för PadPuls M2W för korrekt installation och önskad konfiguration.

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar