Logged in as

CMc IP Box

1100024

CMc IP M-Bus för 32 mätare i CM-Box 12 (med RS232)

Elvaco's CMc IP Box består av vår M-Bus Gateway CMe3000 och en M-Bus Master ur CMeX10-13S-serien, monterade och färdigkopplade i en skyddande kapsling vid leverans. Denna nyckelfärdiga lösning fungerar som en kommunikationstunnel som sammanbinder upp till 256 M-Bus mätare med ett mottagande system. Vår Trådlösa M-Bus mottagare CMeX50, som möjliggör kommunikation med upp till 800 Trådlösa M-Bus mätare, finns även tillgänglig som ett tillval.

Mekanik

Elektriska anslutningar

Elektriska egenskaper

Miljöspecifikationer

Temperatursensor, felmarginal

Luftfuktighetssensor, felmarginal

Användargränssnitt

M-Bus

Trådlös M-Bus

Integrerad M-Bus Master

Trådlös M-Bus mottagare

M-Bus slavgränssnitt

Allmänt

Lagring av mätdata (exempel)

Mobilt nätverk

Fast nätverk (Ethernet)

Integration

Godkännanden

Connections and Interfaces

Sändningar