Logged in as

KTC Control AB

KTC är en Elvaco Professional Partner i Sverige
KTC utvecklar marknadens mest energisnåla lösningar i samarbete med Sveriges ledande fastighetsägare. Vi hjälper våra kunder att hantera energin till lägsta kostnad och förbrukning med lokal energiproduktion och lagring. Våra digitaliserade uppkopplade energitjänster analyserar, optimerar och rapporterar klimatpåverkan och avkastning. Vi är en långsiktig och trygg partner med snart 40 års erfarenhet av fastighetsautomation, digitalisering, installation och förvaltning.” KTC har länge drivit på utvecklingen av nya lösningar för intelligent energioptimering. Med unik teknisk kompetens och en stor dos nyfikenhet utvecklar, testar och förfinar våra ingenjörer dagligen de system och produkter som gör att vi kan leverera marknadens mest effektiva energilösningar. KTC tror på en framtid där energi är gratis, utan negativ miljöpåverkan, där människor verkar och bor med högsta möjliga livskvalitet.

Västberga Allé 5
83873 Hägersten
Sweden

henrik.lothman[a]ktc.se

Back to partners